Contactati-ne

+40(0)232.216.111

Sef profil betoane Laborator Constructii Gr. II - Iasi

Status: ACTIV

Responsabilitati:

 1. Coordoneaza activitatea laboratorului din punct de vedere tehnic si organizatoric
 2. Asigura mentinerea conditiilor de mediu, spatii, fluxuri, personal, aparatura, etc, avute in vedere la autorizarea laboratorului
 3. Asigura printr-un control permanent, respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si interpretarea rezultatelor si comunica aceste rezultate factorilor interesati
 4. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul
 5. Verifica buletinele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice
 6. Raspunde de intocmirea si actualizarea documentelor sistemului calitatii (Manual calitate, procedurii de sistem, proceduri si instructiuni tehnice)
 7. Asigura instituirea unui sistem propriu de management al calitatii in cadrul laboratorului, implementarea, functionarea si perfectionarea acestuia
 8. Asigura desfasurarea activitatilor functionale si de control aferente pe baza procedurilor scrise, avizate si aprobate conform regementarilor in vigoare
 9. Asigura/propune masuri pentru instruirea personalului din subordine pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare
 10. Transmite buletine de incercare si/sau rapoarte tehnice
 11. Urmareste si raspunde de realizarea la termen a masurilor dispuse de ISC cu prilejul inspectiilor
 12. Identifica si defineste problemele reale sau potentiale pe linie de calitate, initiaza gasirea de solutii pentru deficientele/neconformitatile identificate in cadrul laboratorului
 13. Asigura efectuarea incercarilor de laborator in conformitate cu cerintele caietelor de sarcini si ale planurilor de control ale calitatii aplicabile

Cerinte:

 1. Experienta in domeniu pe un post similar minim 3 ani 
 2. Studii superioare finalizate in domeniul constructiilor
 3. Disponibilitate pentru deplasari
 4. Capacitate de analiza si sinteza
 5. Capacitate de a gestiona simultan mai multe proiecte
 6. Cunostinte operare PC: word,excel, powerpoint