Contactati-ne

+40(0)232.216.111

Conditii generale de vanzare

1.     Scop - Termenii generali si conditiile inscrise vor fi aplicate in mod exclusiv. Validitatea lor va fi recunoscuta prin acceptarea, procesarea si revanzarea bunurilor livrate, prin confirmarea comenzii sau prin factura. Modificarile asupra urmatorilor termeni si conditii vor impune confirmarea noastra in mod explicit.

2.      Mentiuni - Mentiunile noastre sunt acceptate fara echivoc. Comenzile sunt considerate a fi ferme doar in masura in care au confirmarea de livrare a bunurilor. Acordurile verbale vor necesita intotdeauna confirmarea noastra scrisa. Produsele livrate sunt insotite de declaratii de conformitate, iar acestea din urma nu implica o garantie a calitatii;

3.       Conditii de livrare - Conditiile de livrare sunt inscrise in confirmarea de comanda. Daca intre noi si cumparator nu se ajunge la un numitor comun in ceea ce priveste conditiile de plata, datoria noastra de a livra bunurile va fi suspendata. In cazul in care data de livrare nu va fi respectata, in cea mai scurta perioada de timp se va reglementa situatia. Cumparatorul este obligat sa indice locul in care va fi efectuata livrarea bunurilor. Suplimentar, acesta trebuie sa ne informeze imediat despre orice modificare a angajamentelor. O violare a acestor obligatii ne elibereaza de obligatiile unei livrari ulterioare. ;

4.       Perioada de livrare - Datele de livrare sunt precizate fara nici un angajament. Perioada de livrare se specifica in momentul expedierii confirmarii de comanda. In cazul in care data de livrare este depasita cu jumatate din perioada specificata anterior, cumparatorul trebuie sa acorde o perioada rezonabila pentru a se putea reglementa situatia. In consecinta, acesta este indreptatit sa anuleze contractul. Dreptul acestuia de a pretinde daune datorita intarzierii livrarii este limitat de violarile contractului cu intentie sau din culpa;

5.      Termene de plata - Cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel, preturile nu includ si ambalajul produselor. Taxa pe valoare adaugata este facturata conform reglementarilor legale si este indicata separat pe factura. Plata comenzii se face in termenele si prin instrumentele inscrise pe factura. Maximul de plata acordat poate fi de 60 de zile de la livrarea produselor, in functie de comanda clientului. Neplata facturii atrage dupa sine penalizari de 1% pe zi fara a fi nevoie de preaviz. In cazul in care, plata se face prin bilet la ordin sau fila cec, se considera achitate datoriile doar atunci cand se incaseaza banii in contul vanzatorului;

6.     Livrarea si riscul - Dupa livrarea bunurilor, riscul trece la cumparator. Riscul este transferat la cumparator dupa exepdierea bunurilor, chiar si in caz de livrare partiala. Dupa livrare, cumparatorul trebuie sa inspecteze produsele livrate imediat pentru a putea verifica defectele in ceea ce priveste starea acestora, altfel bunurile sunt considerate a fi acceptate;

7.      Garantia si cererea de despagubire - Despagubirile sunt luate in considerare numai daca acestea sunt exprimate in scris impreuna cu documentele corespondente in termen de 48 de ore de la receptia bunurilor. In cazul unor cereri justificate, avem dreptul de furnizare a unei garantii de reducere a pretului de achizitie, reprelucrare sau substituire a bunului. Dreptul de a cere despagubiri este limitat in cazuri de culpa sau neglijenta intentionata, violari ale contractului din partea noastra;

8.      Factura - Conform noilor reglementari fiscale din Uniunea Europeana adoptata de Romania la 01.01.2007, respectiv art. 155, alin 8, litera a) Codul Fiscal 2007, prezenta serveste ca factura oficiala. Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. Facturile pot fi emise pe hartie ori in forma electronica, daca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 155 din Codul Fiscal;

9.      Validitate - In cazul in care este incheiat un contract intre noi si cumparator, termenii individuali mentionati anterior in Termeni Generali si Conditii nu se aplica. Prezenta poate tine loc de contract de vanzare - cumparare in cazul in care nu s-a incheiat in prealabil un alt contract;

10.      Dispozitii finale - Prezentele “Termene si conditii” devin obligatorii din momentul acceptarii facturii;